• Català
 • Español
 
 


Sistemas para mejorar la seguridad
Telemandos y Receptores.

En PORTES MORELL, S.L. sumamos a la comodidad de la automaticacón, una amplia gama de mandos a distancia y receptores que ofrecen revolucionarios sistemas de seguridad.

CONTROL D’ACCESSOS: obertura amb dispositius personalitzats incopiables, identificant qui pot entrar al pàrquing (per qualsevol accés)

 • Emissors de codi canviant personalitzat:
  • Cada comandament té un codi personal únic.
  • Amb cada pulsació de l’emissor s’emet un codi diferent, que impedeix copies via ràdio.

 

 

 • Claus de proximitat personalitzades:
  • Cada clau té un codi personal únic.
  • Es pot limitar l’horari de l’accés.
  • Sense bateria. S’activa per estimulació electromagnètica (per proximitat al receptor)
  • El receptor es tambien de señales de mandos a distancia, por lo que se puede integrar las dos funciones en el mismo equipo.

 

 

 


Aquest dos sistemes, permeten portar un registre d’usuaris i d’entrades i sortides. El codi personal únic, facilita donar d’alta o de baixa cada emissor o clau en el receptor, sense afectar a la resta.

En cas de pèrdua, robatori o trencament de l’emissor, aquest sistema permet crear-ne una còpia, aprofitant el mateix codi personal però amb una nova numeració de substitució. Un emissor “copia” amb numero de substitució superior, a l’emetre la seva senyal, el receptor inutilitza a l’anterior automàticament.
Portes Morell, sl, instal•la dispositius garantitzats per evitar l’entrada d’intrusos. Completant així la seguretat mecànica de la porta, que impedeix danys per el seu ús.

 • Prevenció de danys a vehicles, amb el tancament automàtic de la porta després de passar.
  • Llaç magnètic: detecta la massa metàl•lica i impedeix el tancament mentre el vehicle estigui dins del seu camp d’acció.
  • Fotocèl•lula: detecta el pas en un punt concret, enviant l’ordre a l’automatisme i evita el tancament.
  • Senyalització: semàfors i avisos lluminosos.
   Instal•lar un llum de senyal d’avís, que funciona abans del tancament temporitzat, és una solució econòmica i recomanable per la seva efectivitat.

 

 • Prevenció d’entrada d’intrusos: limitació d’accés i detecció.
  • Tancament darrera el pas d’un vehicle: mínim de temps d’obertura, sense risc per als usuaris. (tancament a l’actuar la fotocèl•lula o a l’abandonar el llaç magnètic)
  • Detecció d’intrusos: identifica a usuaris autoritzats, avisant dels que intenten entrar sense permís (control de pas “d’un en un”
  • Obertura limitada a vehicles: detectors de masses metàl•liques, situats correctament (presència). Sistema que es combina amb comandaments a distància codificats.
  • Dispositiu antipànic: permet davant qualsevol eventualitat, dins de la zona de cobertura del receptor, activar una sirena d’alarma polsant l’emissor cinc segons qualsevol botó de l’emissor.
  • Emissors de codi canviant i claus de proximitat personalitzades.

 
 
 
Morell 2007