• Català
  • Español
 
 Oferim la nostra gama de material i pintura per a la senyalització indispensable de qualsevol pàrquing.

  • Pintat de les línies divisòries i números de les places.

  • Pintat d’indicatius de seguretat: zones de pas, barreres...

  • Senyalització horitzontal.

  • Senyalització vertical.

  • Semàfors, miralls i plaques indicatives.Facturació per separat de la quota anual.

Servei realitzat sota prèvia sol•licitud i pressupost.


 
 
 
Morell 2007