• Català
  • Español
 
 

Ofertat exclusivament al contractar qualsevol altra prestació del Servei Integral Parking.

El servei gratuït engloba:

Comprovació del sistema d’iluminació.
Mà d’obra en el canvi de tubs, cebadors i bombetes.
Testat dels llums d’emergència, segons normativa.

Es facturarà apart, la mà d’obra i material no inclosos en el punt anterior.

Es realitza periòdicament al mateix moment que un altre serveis.
Recomanem que al comunicar qualsevol altre tipus de reparació esporàdica, se’ns informi de les deficiències en l’enllumenat. D’aquesta manera es farà previsió dels recanvis immediatament.
 
 
 
Morell 2007