• Català
  • Español
 
 

  • Escombrat per aspiració i recollida de papers del paviment (places i passadissos)


Recomanem que no hi hagi vehicles el dia de la neteja.
No s’inclou l’eliminació de taques d’oli.

  • Amb la neteja general, es complementa el servei anterior amb l’eliminació de la pols de les parts altes, tuberies i portes automàtiques.

Recomanable un cop l’any.

  • Fregat del paviment. Complement per a un òptim resultat (quan el sòl ho permeti i estigui en bones condicions).


Per a fer-ho és necessari facilitar un punt de corrent elèctrica
per a la maquinària i si és possible, subministrament d’aigua.
En cas de no disposar de connexió elèctrica, la podem instal3lar
(facturant el cost del material i la mà d’obra)

  • Escombrat i/o fregat de les escales i rampes d’accés a l’aparcament.

  • Eliminació de la pols de les parts altes, tuberies i portes automàtiques.

  • Neteja de portes, baranes, tancaments...

  • Tractament especial en l’eliminació de les taques d’oli.


( si n’hi ha i el sòl ho permet).

 
 
 
Morell 2007