• Català
  • Español
 
 




Porta basculant de dues fulles, xassís elaborat en perfils galvanitzats i folrada segons necessitat, amb xapa estàndard Pc4 de 0.6 mm. o microperforada per a permetre la ventilació Contrapesada per un costat, amb doble cable de seguretat.

Plegat a l’interior o a l’exterior, amb frontisses “anti atrapa-dits” complint normatives.

Disseny de la xapa en horitzontal o vertical.



 
 
 
Morell 2007